Maklumat Pelayanan Publik SK & SOP

#

MAKLUMAT PELAYANAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN INI, KAMI SELURUH PEGAWAI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BPKD) KABUPATEN CIAMIS MENYATAKAN :
SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU

#